Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2023

Videos Bài Tập

Lumbar stretch with knees rotation

 Độ khó: Cơ bản Loại bài tập: Kháng lực Thiết bị: Không Miêu tả bài tập: Lumbar stretch with knees rotation bài tập kéo giãn thắt lưng...

Side Plank with Reach Under

 Độ khó: Nâng cao Loại bài tập: Kháng lực Thiết bị: Không Miêu tả bài tập: Side Plank with Reach Under bài tập làm việc cơ bụng cơ...

Switch Kicks

 Độ khó: Trung bình Loại bài tập: Sức cản Thiết bị: Không Miêu tả bài tập: Side Jackknives Bài tập tim mạch callisthenic này có thể được thực...

Side Jackknives

 Độ khó: Trung bình Loại bài tập: Sức cản Thiết bị: Không Miêu tả bài tập: Side Jackknives bài tập làm việc cơ bụng của bạn, đặc biệt...

Rear Lunge to Kick

 Độ khó: Cơ bản Loại bài tập: Ổn dịnh Thiết bị: không Miêu tả bài tập: Rear Lunge to Kick thể hình này định...

Twisting Crunches

 Độ khó: Cơ bản Loại bài tập: Kháng lực Thiết bị: không Miêu tả bài tập: Bài tập Twisting Crunches là một trong...

Buzz Saw Planks

 Độ khó: Nâng cao Loại bài tập: Kháng lực Thiết bị: không Miêu tả bài tập: Bài tập Reverse Curls thể hình năng...

Side Push-ups

 Độ khó: Cơ bản Loại bài tập: Kháng lực Thiết bị: không Miêu tả bài tập: Bài tập Reverse Curls biến thể đẩy...

Reverse Curls

 Độ khó: Cơ bản Loại bài tập: Kháng lực Thiết bị: không Miêu tả bài tập: Bài tập Reverse Curls nhắm mục tiêu...

Elevated Crunches

 Độ khó: Cơ bản Loại bài tập: Kháng lực Thiết bị: không Miêu tả bài tập: Bài tập Elevated Crunches làm săn chắc...

Six Inch Hold

 Độ khó: Cơ bản Loại bài tập: Kháng lực Thiết bị: không Miêu tả bài tập: Bài tập Six Inch Hold là một...

Jump Tucks

 Độ khó: Trung bình Loại bài tập: Tim mạch Thiết bị: không Miêu tả bài tập: Jump Tucks Bài tập này rất lý tưởng...

Split Jumps

 Độ khó: Cơ bản Loại bài tập: Tim mạch Thiết bị: không Miêu tả bài tập: Split Jumps Bài tập này rất lý tưởng...

Supine Bicycles

 Độ khó: Trung bình Loại bài tập: Kháng lực Thiết bị: không Miêu tả bài tập: Bài tập Supine Bicycles, Bài tập này...

Spiderman Push-Ups

 Độ khó: Nâng cao Loại bài tập: Kháng lực Thiết bị: không Miêu tả bài tập: Bài tập Commando Plank đánh vào cơ...

Thể Loại